skip to Main Content

Tuyển dụng nhân tài

person

Thông tin tuyển dụng

Buwon luôn chào đón những con người có lòng nhiệt huyết để cùng phát triển trong tương lai.

Quy trình tuyển dụng nhân viên mới

Nhận hồ sơ

Phân loại hồ sơ

Phỏng vấn năng lực
/ công việc

Phỏng vấn nhân viên

Khám sức khoẻ

Đi làm

Quy trình tuyển dụng nhân viên có kinh nghiệm

Nhận hồ sơ

Phỏng vấn năng lực
/ công việc

Phỏng vấn nhân viên

Thoả thuận đãi ngộ

Khám sức khoẻ

Đi làm

Copyright 2017 BUWON. All Rights Reserved.
Back To Top