skip to Main Content

Master Batch

Master_Batch3

Giới thiệu Master Batch

Master batch là một loại nguyên liệu dạng viên được cô đặc và phân tán ở nồng độ cao từ các nguyên liệu polymer (polymer)
và các chất phụ gia như chất phân tán, chất lưu hóa, chất tạo bọt, vv. Được sử dụng để sản xuất phụ kiện giày là đế giữa Midsole và đế ngoài Outsole.

Polymer

For Phylon midsole: EVA
For Rubber Outsole: Rubber

Blending

Additives

Reinforcing agent: ZnO,TiO2,CaCO3
Accelerator: M, DM, TS
Blowing agent
Other agent

Master batch(PBPD)
(Pellet type)

Master_Batch2

Buwon Master Batch

Buwon ngoài việc sản xuất sản phẩm Master Batch cho EVA và cao su, chúng tôi còn có khả năng phát triển thêm nhiều loại chất Master Batch khác theo thuộc tính yêu cầu của khách hàng.

Ưu điểm của Master Batch của Buwon
Nhà máy tại Việt Nam: năng lực sản xuất: 1,850 tấn/ tháng
năng lực sản xuất của nhà máy tại Indonesia: năng lực 450 tấn/ tháng
(kế hoạch tăng dần năng lực sản xuất)
duy trì khả năng phát triển đa dạng các đặc tính sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng.
duy trì chất lượng cái mà không có sự thay đổi nào về quy trình ổn định, nhân lực xuất sắc và thiết bị tốt

giới thiệu line sản xuất Master Batch ở Buwon.

EVA Master Batch + Compound 6 Line
Rubber Master Batch 3 Line
Flex 1 Line (EVA + Rubber Master Batch)
Master_Batch_1
Master_Batch_2

EVA Master batch

Function Item name Chemical composition Active content(%) Appearance
Filler B43 MgCO3 Magnesium 43 Light white pellet
B50 CaCO3 Calcium 50 White pellet
Accelerator B50 ZnO Zinc Oxide 50 White pellet
White color B50 TiO2 Titanium Dioxide 50 White pellet
B60 TiO2 60 White pellet
Low Ammonia Blowing Agent CELLCOM-JTR/BW Azodicarbonamide 45~50 Light yellow pellet
Cross-linking Agent DCP-40B Dicumyl peroxide 40 White pellet
BIBP-40B Di(tert-butylperoxyisopropyl)benzene 40 White pellet
CO-Curing Agent B50 TAIC Triallyl isocyanurate 50 White pellet
Adhesion Reinforcement BHA 50 Thermoplastic polyurethane 50 White pellet

Rubber Master batch

Function Item name Chemical composition Active content(%) Appearance
Filler B80 CaCO3 Calcium 80 White pellet
Sulfur M/B & Cross linking agent B80 S Soluble Sulfur 80 Light yellow pellet
B75 IS Insoluble Sulfur 75 Yellow pellet
Accelerator B75 M 2-Mercaptobenzothiazole 75 Ivory pellet
B75 DM 2,2’-Dithiobis(benzothiazole)(MBTS) 75 Ivory pellet
B75 TBzTD Tetrabenzylthiuram Disulfide 75 White pellet
Vulcanizing accelerator B75 CZ N-Cyclohexyl-2-Benzothiazole Sulfenamide 75 Ivory pellet
Vulcanizing accelerator
& Anti-scorching agent
B75 NS N- tert-butyl-benzothiazole sulfonamide 75 Ivory pellet
Vulcanization B80 ZnO Zinc Oxide 80 White pellet
B80 ZnCO3 Zinc Carbonate 80 Pale beige pellet
White color B80 TiO2 Titanium Dioxide 80 White pellet
Soy bean oil SBO-50 Soybean oil 50 Light yellow pellet
Anti-abrasion B50 Si69 4,4,15,15-Tetraethoxy-3(Si-69) 50 Light yellow pellet
Homogenizing Agent R60 Petroleum/Hydrocarbon Resin 99 Pale yellow pastilles
Activating Agent PEG4000 a-Hydro-w-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) 99 White Flake
BW-TS20 Combination of highly reinforcing silica and
Activating substances based on urea
99 Light yellow granular
Anti-Scorching Agent WS-100 Diisopropylxanthogen tetrasulfide 40 Pale Yellow Pellet
Copyright 2017 BUWON. All Rights Reserved.
Back To Top