skip to Main Content

Master Batch

Master_Batch3

Giới thiệu Master Batch

Master batch là một loại nguyên liệu dạng viên được cô đặc và phân tán ở nồng độ cao từ các nguyên liệu polymer (polymer)
và các chất phụ gia như chất phân tán, chất lưu hóa, chất tạo bọt, vv. Được sử dụng để sản xuất phụ kiện giày là đế giữa Midsole và đế ngoài Outsole.

Polymer

For Phylon midsole: EVA
For Rubber Outsole: Rubber

Blending

Additives

Reinforcing agent: ZnO,TiO2,CaCO3
Accelerator: M, DM, TS
Blowing agent
Other agent

Master batch(PBPD)
(Pellet type)

Master_Batch2

Buwon Master Batch

Buwon ngoài việc sản xuất sản phẩm Master Batch cho EVA và cao su, chúng tôi còn có khả năng phát triển thêm nhiều loại chất Master Batch khác theo thuộc tính yêu cầu của khách hàng.

Ưu điểm của Buwon Master Batch
Có năng lực sản xuất lên tới 900 tấn / tháng.
Có khả năng phát triển các thuộc tính theo yêu cầu khác nhau.
Nhân lực tốt, trang thiết bị hiện đại và quy trình sản xuất ổn định nhằm duy trì chất lượng cao cho sản phẩm.

GIới thiệu về dòng sản phẩm Buwon Master Batch

EVA Master Batch 2 Line
Rubber Master Batch 2 Line
Master_Batch_1
Master_Batch_2

EVA Master batch

Function Item name Chemical composition Active content(%) Appearance
Filler B43 MgCO3 Magnesium
Carbonate
43 Light white pellet
B50 CaCO3 Calcium
Carbonate
50 White pellet
Accelerator B50 ZnO Zinc Oxide 50 White pellet
White color
M/B
B50 TiO2 Titanium Dioxide
(Anatase type)
50 White pellet
B60 TiO2 Titanium Dioxide
(Rutile type)
60 White pellet
Anti-abrasion AET 60 Silicone 60 White pellet
Fast curing agent Catalyst 250 Catalyst 50 White pellet
Adhesion reinforcement BHA 50 TPU 50 Yellow pellet
Shrinkage improvement for low HD compound BTS 2200 Alpha-Olefin
Copolymer
75~80 White pellet
Souplene Alpha-Olefin
Copolymer
70 White pellet

Rubber Master batch

Function Item name Chemical composition Active content(%) Appearance
Sulfur M/B &
Cross linking agent
B80 S Soluble Sulfur 80 Light yellow pellet
B75 IS Insoluble Sulfur 75 Yellow pellet
B60 MgO Magnesium Oxide 60 Brown pellet
Accelerator M/B B75 M 2-Mercaptobenzothiazole
(MBT)
75 Ivory pellet
B75 DM 2,2’-Dithiobis(benzothiazole)(MBTS) 75 Ivory pellet
B75 TS Tetramethyl Thiuram Monosulfide(TS) 75 Yellow pellet
B75 TBzTD Tetrabenzylthiuram Disulfide 75 White pellet
Vulcanization M/B B80 ZnO Zinc Oxide 80 White pellet
B80 ZnCO3 Zinc Carbonate 80 Pale beige pellet
White color M/B B80 TiO2 Titanium Dioxide 80 White pellet
Soy bean oil M/B SBO-50 Soybean oil 50 Light yellow pellet
Anti-abrasion M/B B50 Si69 4,4,15,15-Tetraethoxy-3(Si-69) 50 Light yellow pellet
Adhesion reinforcement M/B BHA50R TPU 50 Yellow pellet
Copyright 2017 BUWON. All Rights Reserved.
Back To Top