skip to Main Content

Master Batch

Master_Batch3

Giới thiệu Master Batch

Master batch là một loại nguyên liệu dạng viên được cô đặc và phân tán ở nồng độ cao từ các nguyên liệu polymer (polymer)
và các chất phụ gia như chất phân tán, chất lưu hóa, chất tạo bọt, vv. Được sử dụng để sản xuất phụ kiện giày là đế giữa Midsole và đế ngoài Outsole.

Polymer

For Phylon midsole: EVA
For Rubber Outsole: Rubber

Blending

Additives

Reinforcing agent: ZnO,TiO2,CaCO3
Accelerator: M, DM, TS
Blowing agent
Other agent

Master batch(PBPD)
(Pellet type)

Master_Batch2

Buwon Master Batch

Buwon ngoài việc sản xuất sản phẩm Master Batch cho EVA và cao su, chúng tôi còn có khả năng phát triển thêm nhiều loại chất Master Batch khác theo thuộc tính yêu cầu của khách hàng.

Năng lực và lợi thế sản xuất Master Batch của Buwon
Công suất nhà máy Việt Nam
– 1.850 tấn mỗi tháng
Công suất nhà máy Indonesia
– 450MT mỗi tháng
– Tổng cộng 3 giai đoạn tăng dần (Tối đa 1.050MT mỗi tháng)

* Masterbatch của Buwon có ưu điểm là nguyên liệu trộn sẵn và được phân tán kĩ , mang lại năng suất sản xuất cao hơn, chất lượng tốt hơn, hạn chế sai sót trong quá trình cân và cán luyện hơn so với sử dụng bột và chất lỏng.
* Masterbatch giúp công nhân xử lý an toàn hơn và giảm bụi cũng như bảo quản dễ dàng hơn.

Thông tin dây chuyền sản xuất Master Batch của công ty BUWON

Nhà máy việt nam
– Tổng cộng 10 Line (EVA, Rubber)
– Trong đó, 1 Line trong 10 Line đó  có thể cùng  sản xuất cả 2 loại EVA& Rubber
Nhà máy Indonesia
– Tổng cộng 3 Line (EVA, Rubber)
– Tổng cộng Giai đoạn 3 tùy theo thay đổi sản xuất Kế hoạch mở rộng cơ sở
Giai đoạn 1: Hiện tại có 3 Line
Giai đoạn 2: Tổng cộng 5 Line (EVA, Rubber)
Giai đoạn 3: Tổng cộng 7 Line (EVA, Rubber)
Master_Batch_1
Master_Batch_2

EVA Master batch

Function Item Name Chemical Composition Active Content(%) Appearance
Filler B43MgCO3 Magnesium Carbonate 43 Light White Pellet
B50CaCO3 Calcium carbonate 50 White Pellet
Vulcanization B50ZnO Zinc Oxide 50 White Pellet
White Pigment B50TiO2 Titanium Dioxide 50 White Pellet
B60TiO2 60 White Pellet
B65TiO2 65 White Pellet
CO-Curing Agent B50TAIC Triallyl Isocyanurate 50 White Pellet
ZnST MB B25ZnST Zinc stearate 25 White Pellet
Cross-Linking Agent DCP-40B Dicalcium phosphate 40 White Pellet
BIPB-40B Bis(t-butylperoxy isopropy)benzene 40 White Pellet
Low Ammonia Blowing Agent CELLCOM-JTR/BW Azodicarbonamide 55 Light Orange Pellet
LHD CP properties reinforced BTS2845 Physical property reinforcing resin White Pellet
Shrinkage Improvement SN10 Shrink reinforcement White Pellet
Fast Curing Agent Catalyst-250 Polyethylene 50 White Pellet
Anti Abrasion AET30 Anti Abrasion White Pellet

Rubber Master batch

Function Item Name Chemical Composition Active Content(%) Appearance
White Pigment B80TiO2 Titanium Dioxide 80 White Pellet
Vulcanization B80ZnO Zinc Oxide 80 White Pellet
B80ZnCO3 Zinc Carbonate 80 Pale Beige Pellet
Accelerator B75M 2-mercapto benzothiazole
(MBT)
75 Ivory Pellet
B75DM 2,2-Dithiobisbenzothiazole (MBTS) 75 Ivory Pellet
B75TBzTD Tetrabenzyl thiuram disulphide 75 Ivory Pellet
B75NS N-tert-butyl-2-benzothiazyl sulphenamide
(TBBS)
75 Ivory Pellet
B75CZ N-cyclohexyl-2-benzothiazyl sulphenamide
(CBS)
75 Ivory Pellet
Nitrosamine Free Accelerator WS-100 Diisopropylxanthogen
tetrasulfide
40 Pale Yellow Pellet
Sulfur B75IS Insoluble Sulfur 75 Yellow Pellet
B80S Soluble Sulfur 80 Light Yellow Pellet
Anti Abrasion B50Si69 Si69(Silane) 50 Light Yellow Pellet
Homogenizing Agnet R60 Hydrocarbon Resin 99 Pale yellow pastilles
Soybean Oil SBO-50 Soybean Oil 50 Light yellow pellet
Activating Agent PEG4000 a-Hydro-w-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) 100 White Flake
BW-TS20 Activating Agent 100 Light yellow granular
Filler B80CaCO3 Calcium carbonate 80 White Pellet

Sustainable Master batch

Item Name Type Function
B50CaCO3-SCN EVA Filler
GZ80 Rubber Low Zinc Activator
LT-A MB EVA Low Temp Additives
Accelerator at Low temp Molding
CSS70 Rubber Low Temp Vulcanizing activator
Non-Nitrosamine
Rosin Ester Rubber Sustainable Homogenizing Agent
Copyright 2017 BUWON. All Rights Reserved.
Back To Top