skip to Main Content

QA

QA

Chúng tôi đang tạo ra một tiêu chuẩn toàn cầu về sản phẩm và chất lượng với công nghệ tiên tiến và máy móc hiện đại nhất.
Chúng tôi đang cung cấp dịch vụ và chất lượng tốt nhất dựa trên năng lực kỹ thuật cao và kinh nghiệm phong phú của mình.

QA_1-1_new
Raw Material
Mash test
Blooming test
Melting point
EDTA test
Dispersion test
EVA Compound for IP PART
Expansion Ratio(%)
Hardness
Specific gravity
Tensile Strength
Tear Strength
Elongation
Split Tear
Compression Set
Shrinkage resistance
Resiliency
EVA & Rubber MB
Moisture test
blooming test
Melting point test
Ash test
Cure time test
Mooney test
Specific gravity test
Dispersion test
Appearance check(color, shape)
PART (Outsole & Midsole)
Expansion Ratio
Hardness
Shape defective check
Specific gravity
QA2
Copyright 2017 BUWON. All Rights Reserved.
Back To Top