skip to Main Content

Compound

Giới thiệu Compound

Đây là hoá chất hỗn hợp trộn giữa Polymer với các chất cơ bản. Được sử dụng để sản xuất Midsole và Outsole là phụ kiện của giày.

compound

Buwon Compound

Buwon sản xuất sản phẩm đa dạng như EVA, cao su, Polymer khác và có khả năng để phát triển Compound theo thuộc tính yêu cầu của khách hàng.

Ưu điểm của Buwon Compound
Có bí quyết sản xuất cho các loại polymer khác nhau.
Có khả năng phát triển các thuộc tính yêu cầu khác nhau.
Mức giá cạnh tranh do nguồn nguyên liệu cao cấp cung ứng dồi dào và công nghệ sản xuất tiên tiến.
compound_1

Giới thiệu Sản phẩm của Buwon

Category Item Name Hardness(ASKER C) Specific Gravity(g/cc) Use
Compound IU Compound 52~58 0.28~0.32 Unitsole
IP Compound 51~55 0.19~0.22 Midsole
CMP Compound 34~36 0.12~0.13 Midsole

Giới thiệu Sản phẩm phát triển mới

Unisole – High Durability & productivity

Test Test Method Spec 2845 Unitsole(SOFT IU) 2855 Unitsole
Expansion Ratio(%) 144 ~ 146 145 145
Hardness(ASKER C) NIKE G45 42 ~ 47 / 52 ~ 57 45 55
Specific Gravity(g/cc) NIKE G43 0.260 ~ 0.300 0.280 0.280

Midsole – Low density & Low hardness

Test Test Method Spec 2155 Mid-Sole 2145 Mid-Sole 1550 Mid-Sole
Expansion Ratio(%) 158 ~ 162 160 160 170
Hardness(ASKER C) NIKE G45 51 ~ 55 54 45 50
Specific Gravity(g/cc) NIKE G43 0.190 ~ 0.220 0.210 0.212 0.154

Low density blown rubber

Test Test Method Spec Blown Rubber(Injection) Blown Rubber(Press)
Expansion Ratio(%) 124 ~ 126 125 124
Hardness(ASKER C) NIKE G45 60 ~ 66 60 60
Specific Gravity(g/cc) NIKE G43 0.420 ~ 0.470 0.420 0.420

High resilience phylon

Test Test Method PRE-FORM 2043 Phylon(High Resilience Phylon)
Expansion Ratio(%) 180
Compression Ratio(%) 160
Hardness(ASKER C) NIKE G45 25 35
Specific Gravity(g/cc) NIKE G43 0.120 0.200

High energy return phylon

Test Test Method PRE-FORM 2043 Phylon(High Resilience Phylon)
Expansion Ratio(%) 180
Compression Ratio(%) 160
Hardness(ASKER C) NIKE G45 30 45
Specific Gravity(g/cc) NIKE G43 0.130 0.230
Copyright 2017 BUWON. All Rights Reserved.
Back To Top